Ledverlichting

Ledverlichting

In heel veel situaties is ledverlichting een 'no brainer': niet over twijfelen, gewoon doen! Waarom? Ledverlichting is veel zuiniger in gebruik, gaat langer mee (wat onderhoudskosten en irritante uitval van verlichting beperkt) en biedt tegenwoordig ook voor vrijwel alle toepassingen een betere kwaliteit licht. U gaat er dus op veel fronten op vooruit!

In de basis zijn er twee varianten: u vervangt alleen uw lampen (wat 'retrofitten' heet), of u vervangt uw complete armaturen. Wat de verstandigste keuze is hangt mede af van de leeftijd van uw bestaande armaturen en de mogelijkheid om deze aan te passen. Let bij 'retrofitten' ook op de (brand)veiligheid. Stem eventueel af met uw verzekeraar wat die ervan vindt. Laat het in complexe gevallen alleen door een gespecialiseerde installateur uitvoeren.

Bij ledverlichting is het van groot belang om voor kwaliteit te kiezen. Het gaat immers niet alleen om energiebesparing. Verlichting bepaalt mede de werkomstandigheden in uw pand. Slechte ledverlichting kan ook een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van uw stroomnetwerk, waardoor er storingen kunnen ontstaan. En de verlichting moet absoluut brandveilig zijn.

Een ander belangrijk aandachtpunt is verder de kleur van de verlichting. Overweeg om eerst één 'proefruimte' van nieuwe verlichting te voorzien en stem eventueel af met uw medewerkers wat die ervan vinden.

Als u toch aan het besparen gaat, dan kunt u ervoor kiezen om een deel van de verlichting op bewegingsmelders te schakelen, zodat de verlichting uitgaat als er geen personen in de ruimte zijn. Ook kunt u wellicht sensoren installeren waarbij het licht terug dimt als er meer daglicht binnen valt. Wellicht kunt u de groepen met verlichting koppelen uw inbraakalarm of centraal uitschakelen, zodat er geen verlichting blijft branden buiten openingstijden.

Heeft u ook noodverlichting met pictogrammen die de vluchtwegen aangeven? Ook die kunt u prima door een led variant vervangen.

Ledverlichting is mede zo zuinig omdat het weinig warmte afgeeft. Dat helpt om uw gebouw op warme dagen wat koeler te houden.

Kortom: veelal is ledverlichting een 'no brainer': niet over twijfelen, gewoon doen! Zie stappenplan.

Wettelijke verplichtingen

Bestaande bedrijfspanden

De Energiebesparingsplicht

Voor bestaande bedrijfspanden met een jaarverbruik van tenminste 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m3 aardgas geldt er een wettelijke Energiebesparingsplicht. De wet verplicht u om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. U kunt zelf (laten) berekenen welke maatregelen u binnen 5 jaar terugverdient, of gebruik maken van de hiervoor opgestelde Erkende Maatregelenlijst voor uw branche. Er zijn 19 van die lijsten, voor verschillende soorten gebouwen.

In alle Erkende Maatregelenlijsten zijn ook bepalingen over verlichting opgenomen. Het betreft bepalingen over binnenverlichting, buitenverlichting en de regeling van de verlichting.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht

De EED-plicht

De EED-plicht geldt voor bestaande bedrijfspanden van organisaties met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

In de EED Energie-audit komt ook de verlichting aan bod.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/ee

Label C of beter voor kantoorgebouwen

Voor kantoorgebouwen met een minimaal vloeroppervlak van 100 m2 - waarvan tenminste 50% een kantoorfunctie heeft - geldt per begin 2023 de plicht om een energielabel C of beter te hebben. Ledverlichting en/of een energiezuinige schakeling helpt om het energielabel te verbeteren. Hoeveel het aanpassen van de verlichting bijdraagt om energielabel C of beter te behalen, blijkt uit een maatwerkadvies energielabelverbetering.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

Nieuwe bedrijfspanden

De BENG-norm

Vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw bedrijfspanden sinds 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Ledverlichting en/of een energiezuinige schakeling helpt om aan deze eisen te voldoen. Hoeveel dit bijdraagt, blijkt uit de BENG-berekening die u nodig heeft bij uw vergunningaanvraag.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/beng

Kosten en besparing

Bij de energietarieven zoals we die tot 2021 kenden verdient een investering in ledverlichting zich in de meeste gevallen in 4-6 jaar terug, bij de huidige hoge tarieven nog veel sneller. Dit is mede afhankelijk van het aantal branduren van uw verlichting. Hoe meer branduren, hoe sneller u de ledverlichting terugverdient.

Subsidies

Ondanks het feit dat ledverlichting steeds gangbaarder wordt en zich in de meeste gevallen snel laat terugverdienen, zijn er wellicht nog subsidies die u helpen. Vanaf begin 2023 is er helaas geen EIA (Energie-investeringsaftrek) meer beschikbaar voor ledverlichting. We helpen u graag zoeken naar subsidiemogelijkheden en wijzen u in ieder geval graag op de onderstaande regeling.

Provinciale subsidie voor het gezamenlijk investeren in verduurzaming op een bedrijventerrein (Energie op bedrijventerreinen)

Voor ondernemers op bedrijventerreinen waar een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) of een ondernemersvereniging actief is, bestaat er de mogelijkheid om provinciale subsidie aan te vragen. Dit kan alleen als er tenminste 5 ondernemers zijn die willen investeren in verduurzaming van hun pand. De aanvraag moet worden ingediend door de BIZ of ondernemersvereniging, met een ondersteunende brief van de gemeente.

Ondernemers die meedoen laten een businesscase opstellen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie, verlichting, duurzaam verwarmen en/of duurzaam ventileren. De provincie subsidieert max. 20% van de investering, tot een maximum van €200.000 subsidie voor het hele bedrijventerrein.

Per bedrijventerrein kan er eens in de 3 jaar een aanvraag worden ingediend. Het Zakelijk Energieloket kan de aanvraag verzorgen.

Een rekenvoorbeeld: de investering €10.000 excl. btw. De regeling subsidieert dan max. 20% van €10.000 is €2.000.

Voor meer informatie, zie:
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/verduurzaming-bedrijventerreinen-subsidie/

Stappenplan

Overweegt u om ledverlichting en/of een slimme regeling voor uw verlichting in uw bedrijfspand te installeren, laat u dan goed informeren. In veel gevallen kunt u bij uw huisinstallateur terecht. Wordt het complexer, dan kunt u zich onafhankelijk laten adviseren.

Wij adviseren u om het volgende stappenplan te volgen. De eerste stap is gratis en vrijblijvend. De vervolgstappen zijn behoudens eventuele tijdelijke acties geheel voor eigen rekening.

 1. 1

  Gratis oriënterend adviesgesprek

  Start met het maken van een door de gemeente aangeboden gratis oriënterend adviesgesprek. Dat kan hier. We lopen het stappenplan dan met u door.

  Aanmelden orienterend adviesgesprek
 2. 2

  Maatwerkadvies verlichting

  Laat - als u daar behoefte aan heeft - een onafhankelijk maatwerkadvies verlichting opstellen. Een maatwerkadvies verlichting van Energieke Regio bestaat uit een inventarisatie van uw huidige verlichting, een uitgewerkte businesscase voor vervanging en een adviesgesprek, waarin het advies wordt uitgelegd en uw vragen worden beantwoord. Daarna weet u of het aanpassen van de verlichting daadwerkelijk interessant voor u zijn.

 3. 3

  Afstemming verzekering/financiering

  Vervolgens moet er worden afgestemd met:
  - uw verzekeraar, in het geval u alleen lampen in uw armaturen vervangt door nieuwe;
  - wellicht uw financier, om te bespreken of uw investering (deels) gefinancierd kan worden.

 4. 4

  Subsidies

  Indien van toepassing kunnen er subsidies worden aangevraagd. Zie subsidies.

 5. 5

  Offertes opvragen

  Als alle lichten op groen staan, dan kunnen er offertes opgevraagd worden bij installateurs. U kunt dat zelf doen of dit aan een onafhankelijke adviespartij toevertrouwen. Geef elke installateur dezelfde informatie, dan kunt u ook vergelijkbare offertes verwachten.

 6. 6

  Zorgeloos genieten en besparen

  Na de installatie kunt u vele jaren zorgeloos genieten van de kwaliteit van de verlichting en de lagere energierekening. Goede ledverlichting gaat ca. 50.000 branduren mee, wat vaak neerkomt op 15-25 jaar.