Isoleren

Isoleren

In de 'officiële energiebesparingsleer' is dit de eerste stap. Bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen is het ook heel logisch om zo goed mogelijk te isoleren. In een bestaand pand valt het vaak niet mee en moet ook altijd gekeken worden of in de binnenlucht aanwezig vocht goed afgevoerd kan worden.

Wij helpen u graag om een keuze te maken! Hieronder zijn de makkelijkste opties op een rijtje gezet:

Gevelisolatie

Heeft uw pand een niet geïsoleerde spouwmuur, dan is spouwisolatie een aantrekkelijke optie, die zich snel terugverdient. Vooraf moet de spouw wel goed geïnspecteerd worden, met name om vochtdoorslag te voorkomen. Is uw pand aan een nieuwe uitstraling toe? Dan kunt u geïsoleerde gevelpanelen aanbrengen, of het aan de buitenzijde isoleren en opnieuw bekleden of stukadoren. Een derde optie is isoleren aan de binnenzijde, bijvoorbeeld met voorzetwanden. Let wel op dat dit laatste invloed heeft op alle aansluitingen van plafonds, vloeren, installaties e.d..

Glasvervanging

Heeft uw pand nog enkel of slecht isolerend dubbel glas? Dan is glasvervanging het overwegen waard. Zijn ook de kozijnen aan vervanging toe? Dan kan er zelfs aan drievoudig glas gedacht worden, gecombineerd met goed geïsoleerde kozijnen.

Vloerisolatie

Vloeren kunnen aan de onderzijde worden geïsoleerd, als er een kelder of kruipruimte is. Dat kan bijvoorbeeld met isolatieschuim, isolatiekorrels, meervoudige folies of schelpen. Experts kunnen u vertellen wat voor u de beste oplossing is.

Dakisolatie

Voor platte daken

Is uw dakbedekking aan vervanging toe of wilt u zonnepanelen plaatsen? Dat is het uitgelezen moment om over extra dakisolatie aan de buitenzijde na te denken! Let wel op dat dit invloed kan hebben op alle aansluitingen van hemelwaterafvoeren ('regenpijpen'), dakranden, lichtkoepels, doorvoeren van installaties e.d. Denk ook na over de optie 'witte dakbedekking', waarmee uw pand op zonnige dagen koeler blijft. Let op dat er aan de binnenzijde van de isolatie een goede damprem wordt aangebracht, zodat er geen condens in de isolatie komt. Stem met uw verzekeraar af welke isolatie en dakbedekking u kiest en met de constructeur of uw dak de extra belasting kan dragen.

Voor schuine daken

Als u aan de buitenzijde (extra) isolatie wilt aanbrengen, dan zijn er op hoofdlijnen twee keuzes. Meest gekozen is het vervangen van de huidige dakafwerking door sandwichpanelen, waarbij de isolatie in een dakpaneel is opgenomen. Alternatief is de huidige dakafwerking te verwijderen, isolatie aan te brengen en vervolgens de huidige of nieuwe dakafwerking aan te brengen. Let op dat er aan de binnenzijde van de isolatie een goede damprem wordt aangebracht, zodat er geen condens in de isolatie komt. Stem met uw verzekeraar af welke isolatie en dakbedekking u kiest en met de constructeur of uw dak de extra belasting kan dragen.

Binnenzijde

Soms is het eenvoudiger om daken aan de binnenzijde te isoleren. Heeft uw pand een niet verwarmde zolder of bovenverdieping, dan kan ook de vloer van die zolder of bovenverdieping geïsoleerd worden. Let op dat er aan de binnenzijde van de isolatie een goede damprem wordt aangebracht, zodat er geen condens in de isolatie komt. Stem met uw verzekeraar af welke isolatie u kiest en met de constructeur of uw dak de extra belasting kan dragen.

Wettelijke verplichtingen

Bestaande bedrijfspanden

De Energiebesparingsplicht

Voor bestaande bedrijfspanden met een jaarverbruik van tenminste 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m3 aardgas geldt er een wettelijke Energiebesparingsplicht. De wet verplicht u om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. U kunt zelf (laten) berekenen welke maatregelen u binnen 5 jaar terugverdient, of gebruik maken van de hiervoor opgestelde Erkende Maatregelenlijst voor uw branche. Er zijn 19 van die lijsten, voor verschillende soorten gebouwen.

In de Erkende Maatregelenlijsten zijn geen verplichtingen over duurzaam verwarmen opgenomen. Wel zijn er bepalingen over het isoleren van leidingen en appendages en de regeling van uw verwarmingsinstallatie.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht

De Erkende Maatregelenlijsten vindt u hier:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/

Label C of beter voor kantoorgebouwen

Voor kantoorgebouwen met een minimaal vloeroppervlak van 100 m2 - waarvan tenminste 50% een kantoorfunctie heeft - geldt per begin 2023 de plicht om een energielabel C of beter te hebben. Duurzaam verwarmen helpt om het energielabel te verbeteren. Wat u moet doen om energielabel C of beter te behalen, blijkt uit een maatwerkadvies energielabelverbetering.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

De EED-plicht

De EED-plicht geldt voor bestaande bedrijfspanden van organisaties met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

In de EED Energie-audit zijn geen verplichtingen over duurzaam verwarmen opgenomen. Wel zijn er bepalingen over het isoleren van leidingen en appendages en de regeling van uw verwarmingsinstallatie.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/eed

Nieuwe bedrijfspanden

De BENG-norm

Voor nieuwe bedrijfspanden geldt de verplichting om aardgasloos te verwarmen.

Sowieso moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw bedrijfspanden sinds 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Duurzame verwarmingsinstallaties helpen om aan deze eisen te voldoen. Wat u moet doen om aan de BENG-norm te voldoen, blijkt uit de BENG-berekening die u nodig heeft bij uw vergunningaanvraag.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/beng

Kosten en besparing

Isolatiematerialen gaan vaak tientallen jaren mee. U verdient uw investering in isolatie wellicht iets langzamer terug dan als u in energiezuinige installaties investeert, maar geniet daarna veel langer van de voordelen. Ook wint u vaak aan comfort.

Subsidies

Isolatiemaatregelen hebben als grote voordeel dat ze erg lang meegaan. Nadeel is dat ze veelal een wat langere terugverdientijd hebben. Daarom zijn er stimuleringsmaatregelen om die terugverdientijd te verkorten..

De EIA (Energie-investeringsaftrek)

Zo kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de EIA. EIA staat voor Energie-investeringsaftrek. Het is dus een investeringsfaciliteit, er wordt (als het om energiezuinige verwarming gaat) een eenmalig belastingvoordeel verstrekt op de investering. De aftrek moet worden aangevraagd binnen drie maanden nadat de investeringsverplichting is aangegaan (de opdracht is verstrekt) en geldt alleen voor nieuwe installatieonderdelen. EIA is beschikbaar voor investeringen vanaf €2.500 excl. btw. Uw belastingpercentage bepaalt uw werkelijke voordeel. Betaalt u (als maatschappelijke organisatie) geen belasting, dan kunt u helaas niet gebruik maken van de EIA.

De meest gebruikte codes voor isolatie in de Energielijst van RVO zijn:

 • 210401: HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen (voor HR++ glas en beter);
 • 210402: HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen (voor drievoudig glas);
 • 210403: Isolatie voor bestaande constructies (voor vloeren, gevels en daken);
 • 210405: Faseovergangsmateriaal (een innovatieve techniek, bestaande en nieuwe gebouwen);
 • 210406: Snelloopdeur voor koel- of vriescellen (bestaande en nieuwe gebouwen);
 • 210407: Luchtgordijn met sensor gestuurde automatische regeling (voor winkels e.d., ter vervanging, dus voor bestaande gebouwen);
 • 210408: Warmtewerende coating voor bestaande koel- en vrieshuizen.

Deze faciliteiten zijn - afhankelijk van de maatregel - bij nieuwbouw, uitbreiding en/of renovatie beschikbaar.

Een bijzondere code binnen de EIA is 210000: Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen. Als u een bedrijfspand met een energielabel D of slechter tenminste drie stappen verbetert, dan kunt u EIA krijgen over de daarvoor benodigde investering en het bijbehorende advies, met als grondslag een maximumbedrag van €85/m2/labelstap. Ook besparingsmaatregelen die niet voor een eigen aftrek in aanmerking komen tellen mee, als ze onderdeel zijn van een maatwerkadvies energielabelverbetering. Bij een 'beter dan A-label' (bijvoorbeeld A+++) tellen de plusjes helaas niet mee.

Een rekenvoorbeeld voor de Energieprestatieverbetering: de investering bedraagt in totaal €200.000 excl. btw voor vier labelstappen in een gebouw van 1.000 m2. U mag max. 4 x €85 x 1.000 m2 = €340.000 als grondslag gebruiken, in dit geval dus de volle €200.000.Er wordt 15% vennootschapsbelasting betaald. De extra fiscale aftrek bedraagt eenmalig 45,5% €200.000 = €91.000. Tegen 15% vennootschapsbelasting betekent dat een netto voordeel van €13.650, bijna 7% van de totale bruto-investering.

Een rekenvoorbeeld voor een isolatiemaatregel met code 210403: Isolatie voor bestaande constructies: de investering bedraagt 1.000 m2 à €35, dus in totaal €35.000 excl. btw. De maximum grondslag is €30/m2. Bij 1.000 m2 is dat dus €30.000. Er wordt 15% vennootschapsbelasting betaald. De extra fiscale aftrek bedraagt eenmalig 45,5% x €30.000 = €13.650. Tegen 15% vennootschapsbelasting betekent dat een netto voordeel van €2.047,50, bijna 6% van de bruto-investering.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers

Provinciale subsidie voor het gezamenlijk investeren in verduurzaming op een bedrijventerrein (Energie op bedrijventerreinen)

Voor ondernemers op bedrijventerreinen waar een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) of een ondernemersvereniging actief is, bestaat er de mogelijkheid om provinciale subsidie aan te vragen. Dit kan alleen als er tenminste 5 ondernemers zijn die willen investeren in verduurzaming van hun pand. De aanvraag moet worden ingediend door de BIZ of ondernemersvereniging, met een ondersteunende brief van de gemeente.

Ondernemers die meedoen laten een businesscase opstellen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie, verlichting, duurzaam verwarmen en/of duurzaam ventileren. De provincie subsidieert max. 20% van de investering, tot een maximum van €200.000 subsidie voor het hele bedrijventerrein.

Per bedrijventerrein kan er eens in de 3 jaar een aanvraag worden ingediend. Het Zakelijk Energieloket kan de aanvraag verzorgen.

Een rekenvoorbeeld de investering €10.000 excl. btw. De regeling subsidieert dan max. 20% van €10.000 is €2.000.

Voor meer informatie, zie:
https://www.zuid-holland.nl/onlineregelen/subsidies/subsidies/verduurzaming-bedrijventerreinen-subsidie/

Stappenplan

Overweegt u om uw gebouw beter te isoleren, laat u dan goed informeren. In veel gevallen kunt u bij uw eigen aannemer, dakdekker of een vergelijkbare partij uit uw netwerk terecht. Wordt het complexer, dan kunt u zich onafhankelijk laten adviseren.

Wij adviseren u om het volgende stappenplan te volgen:

 1. 1

  Gratis oriënterend adviesgesprek

  Start met het maken van een door de gemeente aangeboden gratis oriënterend adviesgesprek. Dat kan hier. We lopen het stappenplan dan met u door.

  Aanmelden orienterend adviesgesprek
 2. 2

  Maatwerkadvies isolatie

  Laat - als u daar behoefte aan heeft - een onafhankelijk maatwerkadvies isolatie opstellen. Een maatwerkadvies isolatie van Energieke Regio bestaat uit een inventarisatie van uw huidige isolatie, een uitgewerkte businesscase en een adviesgesprek, waarin het advies wordt uitgelegd en uw vragen worden beantwoord. Daarna weet u of het beter isoleren daadwerkelijk interessant voor u is.

 3. 3

  Maatwerkadvies energielabelverbetering

  Een alternatief voor stap 2 is dat u uw energielabel laat bepalen en daar een breder maatwerkadvies energielabelverbetering bij laat opstellen. Daarna weet u of, naast het beter isoleren, ook andere verbetermaatregelen interessant voor u zijn.

 4. 4

  Afstemming verzekeraar/constructeur/financier

  Vervolgens moet er worden afgestemd met:

  • uw verzekeraar, in het geval u twijfelt of uw isolatieplan verhoogde brandrisico's met zich meebrengt;
  • uw constructeur, bij het aanbrengen van extra gewicht op uw dak. Een extra laag isolatie weegt al snel 5-10 kg/m2, een extra laag dakbedekking 4-5 kg/m2;
  • wellicht uw financier, om te bespreken of uw investering (deels) gefinancierd kan worden..

 5. 5

  Subsidie aanvragen

  Indien van toepassing kunnen er subsidies worden aangevraagd. Zie subsidies. Een eventuele melding voor de EIA moet binnen 3 maanden na de opdrachtverstrekking aan de installateur worden gedaan.

 6. 6

  Offertes opvragen

  Als alle lichten op groen staan, dan kunnen er offertes opgevraagd worden bij aannemers en/of dakdekkers. U kunt dat zelf doen of dit aan een onafhankelijke adviespartij toevertrouwen. Geef elke aanbieder dezelfde informatie, dan kunt u ook vergelijkbare offertes verwachten. Vraag tevens na hoe zij het risico op condens in de isolatie ondervangen. Uit hun advies kunt u opmaken of zij verstand van zaken hebben;

 7. 6

  Offertes vergelijken en beoordelen

  Vergelijk de offertes en leg deze naast een eventueel eerder opgesteld maatwerkadvies om de investering en de jaarlijkse besparing tegen elkaar af te wegen en een keuze te maken.

 8. 6

  Zorgeloos genieten en besparen

  Na het aanbrengen van de isolatie kunt u vele jaren zorgeloos genieten van de lagere energierekening en wellicht ook het toegenomen comfort. Goede isolatie gaat in het algemeen de rest van de levensduur van uw pand mee.

Wilt u weten wat voor u de meest aantrekkelijke opties zijn? Maak dan een afspraak voor een gratis oriënterend adviesgesprek met één van de adviseurs van het Zakelijk Energieloket. Dit oriënterend adviesgesprek wordt u aangeboden door Gemeente Albrandswaard.